სუფრის თეთრი მშრალი ღვინო (ღია ჩალისფერი)
ფასი : 6 ლარი