სტატია 6

არქეოლოგიური გათხრების დროს ნაპოვნი მარნები მიწაში ჩაფლული ქვევრებით, ოქროს, ვერცხლის, ბრინჯაოს, თიხის სასმისებით, რომლებიც ჩვენს წელთაღრიცხვამდე III-II ათასწლეულებით თარიღდება იმის ნათელი დადასტურებაა, რომ საქართველო ითვლება კულტურული ვაზის (Vitis viniferaL) წარმოშობის ერთ–ერთ პირველ ცენტრად.